logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Ważne informacje

Drukuj

Ważne informacje

Komunikat dla świadczeniodawców i pacjentów

11-08-2017

Świętokrzyskie szpitale otrzymają większe pieniądze na leczenie

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z waloryzacją świadczeń, czyli podniesieniem wyceny procedur medycznych, świętokrzyskie placówki otrzymają dodatkowe pieniądze na leczenie już w III kwartale tego roku (z wyrównaniem od lipca). Kolejne zwiększenie wyceny świadczeń planowane jest na IV kwartał b.r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Prezesa NFZ wzrost wyceny procedur medycznych wyniesie 4 procent. Będzie on realizowany w dwóch etapach. Pierwsze zwiększenie kontraktów – o 2 procent - nastąpi w III kwartale br. (z wyrównaniem od lipca), kolejne środki, również 2 procent,  zostaną przekazane w IV kwartale. Świętokrzyskie placówki otrzymają więc dodatkowo  4,5 miliona złotych w III kwartale i kolejne 4,5 miliona złotych w IV kwartale. 

Waloryzacja świadczeń - związku z koniecznością wyliczenia wartości ryczałtów PSZ - polega na zwiększeniu punktowej wyceny świadczeń, którą Fundusz posługuje się w rozliczeniach ze świadczeniodawcami. Przykładowo: jeżeli do czerwca 2017 roku szpital za daną procedurę medyczną otrzymywał 1000 złotych, to obecnie za to samo świadczenie Fundusz zapłaci 1020 złotych, a od października 1040 złotych.

Zmiany wycen mają na celu pokrycie wzrostu kosztów udzielania świadczeń medycznych wynikających między innymi z realizacji przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

Wszystkie aktualności