logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Ważne informacje

Drukuj

Ważne informacje

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie szczególnych uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej

28-03-2018

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie szczególnych uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej przyznawanych działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanycm z powodów

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż w związku z wejściem w życie z dniem 31 sierpnia 2017 roku przepisów znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1793 ze zm.), działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych przyznane zostały szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej.

Jednym z najważniejszych postanowień nowelizacji jest przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych w aptekach (art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej…), a także prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej…).  

Świadczeniodawcy zakontraktowani przez Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zobowiązani są respektować uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej przyznane osobom o statusach wskazanych w niniejszym komunikacie.

Zwracamy szczególną uwagę świadczeniodawcom na obowiązek umieszczenia w miejscach rejestracji pacjentów pisemnej informacji o uprawnieniach określonych w art. 47c ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych jest legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wzór legitymacji w załączeniu).

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności