logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Ważne informacje

Drukuj

Ważne informacje

Komunikat dla wszystkich świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie operacji zaćm

14-08-2018

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach informuje, iż w zarządzeniu nr 63/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych został wprowadzony nowy element sprawozdawczy dotyczący świadczeń związanych z usunięciem zaćmy.

Sprawozdawanie przedmiotowego elementu komunikatu SWIAD obowiązuje w przypadku następujących świadczeń jednostkowych, realizowanych w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne:

5.51.01.2101 B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I

5.51.01.2102 B19G USUNIĘCIE ZAĆMY-KATEGORIA II

5.52.01.0001526    KONTROLNA PORADA SPECJALISTYCZNA PO ZABIEGU ZWIĄZANYM Z LECZENIEM ZAĆMY

5.52.01.0001528   WIZYTA KWALIFIKACYJNA DO ZABIEGU USUNIĘCIA ZAĆMY – W TRYBIE AMBULATORYJNYM

Atrybut dotyczący ostrości wzroku należy wypełnić dla wszystkich powyżej wymienionych świadczeń, po przeprowadzeniu badania z wykorzystaniem powszechnie stosowanej do tego celu tablicy Snellena, określając wynik w zapisie dziesiętnym.

Informacje o powikłaniach {pęknięcie, zapalenie) należy sprawozdawać odpowiednio:

  • dla wizyty kwalifikacyjnej i zabiegów usunięcia zaćmy - wartość parametru „N",
  • dla porady kontrolnej - wartość parametru odpowiednio dla stanu faktycznego - „T" albo „N".

Obowiązek powyżej opisanej sprawozdawczości wymagany jest dla świadczeń zakończonych po 30 czerwca 2018 r.

 

Informacje dotyczące ww. sprawy uzyskać można w Dziale Lecznictwa Zamkniętego pod nr telefonu 41 36 46 118

Wszystkie aktualności