logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Ważne informacje

Drukuj

Ważne informacje

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uprawnień do pobierania numerów recept

01-10-2018

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie uprawnień do pobierania numerów recept

 

Szanowni Państwo,

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 1 października 2018 r. osoby uprawnione, które do dnia 30 września 2018 r. nie zaktualizowały danych w Portalu NFZ i nie złożyły „Wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania recept”, zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2016/DGL Prezesa Funduszu NFZ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, nie mają możliwości pobierania numerów recept.

W związku z tym, jeśli są Państwo w dalszym ciągu zainteresowani pobieraniem numerów recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne finansowane ze środków publicznych, to w celu uzyskania ponownie dostępu do Portalu NFZ, należy wystąpić do właściwego OW NFZ z „Wnioskiem o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept”, zgodnie z ww. Zarządzeniem.

Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept

Jednocześnie przypominamy, że decyzją ministra właściwego do spraw zdrowia, na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r. poz. 1991 z późn. zm.), umowy upoważniające do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, wygasły z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2016 r.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z właściwym Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Wszystkie aktualności