logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Ważne informacje

Drukuj

Ważne informacje

Komunikat w sprawie odwołania oraz ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza

20-06-2018

Komunikat w sprawie odwołania oraz ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza 

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 20-06-2018 r. zostały odwołane postępowania konkursowe numer :

FAŁKÓW 2605012 - 13-18-000311/REH/05/1/05.1310.208.02/01

SANDOMIERZ 2609011 - 13-18-000313/REH/05/1/05.1310.208.02/01

Jednocześnie Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 20-06-2018 r. na w/w obszar ponownie zostały ogłoszone postępowania konkursowe celem zawarcia umów od 16 lipca 2018 r.

 

NAZWA ZAKRESU ŚWIADCZEŃ: FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA

CENA OCZEKIWANA ZA PUNKT: 1,03 zł

Ogłoszenia dostępne są na stronie http://www.nfz-kielce.pl/ w Publikatorze informacji o postępowaniach

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

  • sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;
  • na stronie internetowej:
    http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie/kontraktowanie-2018/aplikacja-do-przygotowania-oferty-2018/ publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniach konkursowych w rodzajach REH, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności