logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Ważne informacje

Drukuj

Ważne informacje

Komunikat w sprawie wynagrodzeń dla lekarzy specjalistów (lecznictwo uzdrowiskowe)

17-01-2019

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina świadczeniodawcom o możliwości przekazania poprzez system SZOI informacji o liczbie lekarzy spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1532) oraz zbiorczej kwoty niezbędnej dla zapewnienia im wynagrodzeń, o których mowa w art. 4 ust. 2 ww. ustawy (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.).

Kwota zbiorcza powinna stanowić wartość zobowiązania świadczeniodawcy w zakresie zapewnienia ww. wzrostu wynagrodzeń finansowanego w pozycji umowy KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ART. 4 USTAWY Z DNIA 5 LIPCA 2018 R. za okres do 30.06.2019 r. (bez kosztów podwyższenia ww. wynagrodzeń tzw. pochodnych, finansowanych w pozycji umowy ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE PRZEZ LEKARZY, W ZAKRESIE KOSZTÓW PODWYŻSZENIA WYNAGRODZEŃ TYCH LEKARZY)

Wnioski o wypłatę należności na pokrycie wzrostu wynagrodzeń lekarzy można przekazywać tylko do dnia 21 stycznia 2019 r!

Wszystkie aktualności