logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

Ważne informacje

Drukuj

Ważne informacje

Zasady postępowania świadczeniodawców dotyczące wyjaśniania koincydencji świadczeń

21-05-2018

 

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

 

Informujemy Państwa, że Świętokrzyski OW NFZ wprowadza następujące zasady postępowania w związku z zaistniałymi pomiędzy świadczeniodawcami koincydencjami świadczeń opieki zdrowotnej:

 1. Świadczeniodawcy posiadający umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte ze Świętokrzyskim OW NFZ, są zobowiązani do wyjaśnienia i korygowania wszystkich zakwestionowanych świadczeń, a w szczególności błędów dotyczących zaistniałych koincydencji świadczeń (tj. nakładających się świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców w tym samym czasie) sprawozdanych do rozliczenia.
 2. W momencie przesłania raportów statystycznych rozpatrywanych w ramach weryfikacji wstecznej, świadczeniodawcy mają informację zwrotną m.in. o:
  a) nakładających się po ich stronie świadczeniach dotyczących danego świadczeniobiorcy,
  b) podmiocie, z którym nastąpiła koincydencja,
  c) czasookresie jej występowania.
 3. Świadczeniodawcy zobowiązani są do wyjaśnienia koincydencji w terminie 14 dni od daty zamieszczenia komunikatu na SZOI poprzez:
  a) dokonanie korekty świadczenia,
  b) wycofanie świadczenia z rozliczenia,
  c) przesłanie dokumentacji medycznej potwierdzającej wykonanie świadczenia.
 4. Świadczeniodawcy, którzy wyjaśnią koincydencje w powyższym terminie, nie ponoszą negatywnych konsekwencji wynikających z nieprawidłowej realizacji umowy.
 5. Wszystkie stwierdzone i niewyjaśnione koincydencje będą przedmiotem szczegółowych analiz, a w przypadkach uzasadnionych Świętokrzyski OW NFZ podejmie wobec poszczególnych świadczeniodawców decyzje przewidziane w aktualnie obowiązujących uregulowaniach prawnych, z uwzględnieniem:
  a) przeprowadzenia kontroli danego świadczeniodawcy;
  b) nałożenia na niego kar umownych;
  c) skierowania sprawy na drogę postępowania karnego w przypadku podejrzenia próby wyłudzenia świadczeń.
 6. Zestawienie koincydencji dot. danego świadczeniodawcy stanowi załącznik do komunikatu zamieszczonego na portalu SZOI
Wszystkie aktualności